Update geschiedenis

Hieronder vind u een opsomming van de wijzigingen die het programma in de loop van de tijd ondergaan heeft.

Versie 1.0.0.798

 •  Aanpassing inlezen XML bestanden ivm wijziging standaard;
 •  Indien bij het inlezen het artikelnummer niet is opgegeven wordt het EAN nummer overgenomen;
 •  Invoerscherm begrotingsregels gewijzigd, omschrijvings vak laat nu meer tekst zien;
 •  Veldlengtes voor bankrekeningnummers vergroot ivm IBAN nummers;
 •  Veldlengte voor artikelnummer gewijzigd;
 •  Tekstaanpassingen bank/IBAN nummer en BTW verlegd;
 •  Veldlengte voor contactpersoon nu overal even langd;

Versie 1.0.0.785

 • Aanpassing inlezen XML bestanden ivm wijzigingen in de standaard;

Versie 1.0.0.783

 • Veld voor het artikelnummer in het materialenbestand iets groter gemaakt;

Versie 1.0.0.781

 • Bugfixje, bij het invoeren in voor- of nacalculatie ging het overnemen van het BTW percentage niet onder alle omstandigheden goed;

Versie 1.0.0.779

 • Veldlengte voor de woonplaats iets vergroot;
 • Kolombreedte voor artikelnr in sommige afdrukken iets vergroot;

Versie 1.0.0.778

 • Bugfixje: artikelnummer werd niet meegenomen bij invoeren materialen in detailstaat;

Versie 1.0.0.777

 • Nu mogelijk om in de voorcalculatie in 1 x ALLE BTW percentages te veranderen. Maak bij twijfel ALTIJD een back-up VOOR u deze functie gebruikt!

Versie 1.0.0.775

 • Nu mogelijk om in een project in de voorcalculatie in 1 x alle BTW percentages voor de uurlonen te wijzigen. Maak VOOR u deze functie gebruikt ALTIJD een back-up en zorg ervoor dat u als ENIGE gebruik;

Versie 1.0.0.771

 • Enkele verbeteringen in de XML inlees module gemaakt;

Versie 1.0.0.769

 • Bugfixje in groepenscherm voor het inlezen van excelbestanden;
 • Bugfixje in afdrukken datum kolom nacalculatiefactuur;
 • Bugfixje contactpersoon bij projectgegevens nu even lang als bij adresgegevens;
 • Nu standaard aanhef- en slottekst mogelijk bij factuur vanuit de voorcalculatie;

Versie 1.0.0.761

 • Importfunctie prijslijsten kan nu ook XML bestanden lezen;
 • Automatische backup bij start inlezen prijslijsten;
 • Correctie afdrukken groepstotalen bij verkorte offerte in het geval er slechts 1 regel in de groep aanwezig is;

Versie 1.0.0.759

 • BTW kolommen voorcalculatie nu zichtbaar lijstweergave;
 • Aanhef-/slottekst bij afdrukken factuur vanuit voorcalculatie wordt nu per project bewaard;
 • Pakbon: handtekening kan aan/uit gezet worden;
 • Afdrukken materiaallijsten: kolommen iets verbreed zodat artikelnummer geheel vermeld wordt;
 • BTW kolom op nacalculatie afdruk;
 • Tekst bij geen BTW afdruk gecorrigeerd;
 • Afbreken van tekst bij exporteren verbeterd;

Versie 1.0.0.757

 • Enkele aanpassingen in de vaste lay-outs gemaakt;

Versie 1.0.0.753

 • Opmaak codes uit de uitvoer van de exportmodule verwijderd;

Versie 1.0.0.751

 • BTW-Tariefkolommen in voorcalculatie zichtbaar gemaakt;
 • BTW-Tariefkolommen in nacalculatiefactuur afdrukbaar gemaakt;

Versie 1.0.0.749

 • Enkele bugfixes in het afdrukken van de begroting (snelheid);

Versie 1.0.0.744

 • Kleine correctie bij het inlezen van het Pricat instellingen bestand;

Versie 1.0.0.742

 • Nu mogelijk om in 1 x alle uurlonen van een project in de voorcalculatie van een ander BTW percentage te voorzien. Maak VOOR u deze functie gebruikt ALTIJD een back-up en zorg ervoor dat u de enige gebruiker bent;

Versie 1.0.0.739

 • Factureren vanuit voorcalculatie kan nu ook met G-Rekening vermelding;
 • Teamviewer vanuit alle modules te starten;

Versie 1.0.0.734

 • Foutje in de kop van de begroting verbeterd;

Versie 1.0.0.732

 • Exporteren: offerte kan nu ook geexporteerd worden;

Versie 1.0.0.728

 • Nieuwe module: exporteren -> mogelijkheid om begroting, opmeetstaat en detailstaat te exporteren naar een csv bestand;

Versie 1.0.0.726

 • Zoekopties verder verbeterd;
 • Lay-out bestanden en logo's worden mee gebackuped mits deze in de document map staan;
 • Hoofdscherm van programma kan eigen logo tonen (logo.bmp in de programma map);

Versie 1.0.0.706

 • Uiterste betaaldatum kan op factuur worden weergegeven (sleutelwoord [CONDITIE];
 • Factuuraanhef- en slottekst zijn nu vanuit de voorcalculatie te wijzigen;
 • Zoekopties verbeterd;

Versie 1.0.0.702

 • Artikelnummers worden nu op de detailstaat weergegeven;
 • Naar keuze wel of niet de resultaten van de detail- en/of materiaalstaat meenemen naar de begrotingsregel;
 • Versie- en serienummer worden weergegeven in het registratiescherm;

Versie 1.0.0.692

 • Menukeuze voor inlezen prijslijsten was per abuis niet meer zichtbaar: hersteld;

Versie 1.0.0.686

 • Voor- en nacalculatie: zoeken op projectnummers is nu mogelijk;
 • Materiaalbestand: zoeken in gehele lijst nu mogelijk;

Versie 1.0.0.677

 • Voorcalculatie: kleine bugfix bij invoeren regels;
 • Nacalculatie: Verschilberekening wordt niet meer getoond indien er geen voorcalculatie aanwezig is;

Versie 1.0.0.671

 • Kleine wijziging in invoerscherm facturering;

Versie 1.0.0.668

 • Normen: regels kopiëren mogelijk gemaakt;
 • Voorcalculatie: regels kopiëren mogelijk gemaakt;
 • Voorcalculatie: "notitieblokje" aan projectgegevens toegevoegd;
 • Nacalculatie: "notitieblokje" aan projectgegevens toegevoegd;
 • Nacalculatie: bij invoer wordt totaal aantal ingevoerde uren weergegeven;
 • Nacalculatie: groepen kunnen nu op naam of op nummer gezocht worden;
 • Facturering: regelvolgnummers nu zichtbaar in lijstweergave;

Versie 1.0.0.663

 • Mogelijkheid om de HOOFDLETTER teksten in prijslijsten van sommige leveranciers tijdens het inlezen om te zetten in kleine letters;

Versie 1.0.0.659

 • Kleine correctie in de weergave van de teksten op bij offerte en factuur van offerte;

Versie 1.0.0.655

 • Kredietbeperking toegevoegd;
 • Kolom voor klantcode toegevoegd aan urenoverzicht alle projecten;

Versie 1.0.0.652

 • Enkele verbeteringen doorgevoerd in de verkorte offerte;
 • Datum en type laatst verstuurde aanmaning wordt nu bijgehouden;
 • Selectie mogelijk van de posten die op de aanmaning moeten verschijnen;
 • Tekstlengte van groep- en locatienamen met 10 posities uitgebreid;

Versie 1.0.0.650

 • Facturering: logo in/uitschakelbaar op aanmaningen;
 • Facturering: bij betalingen invoeren is betaling per bank nu de standaard keuze (was kas);
 • Facturering: filter ook te gebruiken in de factuuroverzichten;
 • Offerte: nu mogelijk om een verkorte offerte te printen;
 • Offerte: correctie bij afdrukken detailstaten;
 • Bij blanco BTW-nummers wordt geen tekst meer afgedrukt;
 • Aanpassing ivm toekomstige wijziging bankrekeningnummers;

admin