Wat is het…

ASProject v2 is de opvolger van AS-Project (AS-Bouw en AS-Groen) vroeger ook wel bekend als PcWinBouw en/of PcWinGroen.

Het programma is compleet opnieuw geschreven, heeft een compleet vernieuwde interface en is geschikt voor zowel 64bits Windows als 64bits OSx (Mac).

Het heeft nagenoeg alle functies die zijn voorgangers ook hadden met een aantal nieuwe functies als toegift zoals:

  • direct PDF bestanden genereren en opslaan (dus niet meer via een PDF writer)
  • direct vanuit het programma e-mails versturen
  • bij invullen van postcode, huisnummer en toevoeging wordt automatisch de straat- en plaatsnaam ingevuld (indien verbonden met internet)
  • bijzonder grote flexibiliteit in het aanmaken van afdruk layouts
  • het is mogelijk om gebruikers (met wachtwoord controle) aan te maken en deze al dan niet beperkte rechten binnen het programma te geven

Ook de onderliggende database is veranderd, er kan gebruik worden gemaakt van sqlite databases (voor standalone gebruik) en MySQL databases (voor netwerk gebruik) zoals deze bv bij veel NAS servers wordt meegeleverd.
In verband hiermee is een 1 op 1 import van de databestanden van zijn voorgangers helaas niet mogelijk. De data kan overgezet worden, maar zal éérst door ons daarvoor geschikt gemaakt moeten worden. Dit proces bestaat uit drie stappen:

  1. het controleren en eventueel herstellen van fouten in de database, dit is de meest tijdrovende stap. Afhankelijk van de grootte van de database en het eventuele aantal gevonden fouten kan dit variëren van een uur tot enkele dagen.
  2. het exporteren van de data uit de database
  3. het importeren ervan in een SQLite database. U krijgt zowel de SQLDatabase aangeleverd als ook de export bestanden uit de voorgaande stap. Deze laatste hebt u nl. nodig wanneer u data op een SQL server wilt importeren. Dit laatste kunt u doen met het bijgeleverde import programma.

Verder is het van belang te weten dat het programma alleen op abonnementsbasis geleverd kan worden.