Installatie

Arnsoft — Tech Note #3

Installatie van de AS-Project software.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt de installatie van de AS-Project software. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op. De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalig Windows 10 computer en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem. Daar waar nodig is dient u AS-Project te vervangen door het programma dat u installeert (AS-Bouw, AS-Groen etc) alsmede de versie (volledige- of updateversie).


Uitvoering

(Dubbel)klik op het programma dat u wilt installeren, u krijgt nu het onderstaande scherm te zien, klik hier op ja.

Klik op de knop ‘volgende’ en het scherm met de licentieovereenkomst verschijnt. Wanneer u de licentievoorwaarden accepteert kunt u op de knop ‘ja’ drukken en doorgaan, bij ‘nee’ wordt de installatie afgebroken.

Selecteer de map waar het programma geïnstalleerd moet worden, geadviseerd wordt de reeds opgegeven map aan te houden.

Vervolgens kunt u waar en voor welke gebruikers u een snelkoppeling wilt aanmaken.

Alle informatie die nodig is voor het installeren is nu bekend, druk op de knop ‘installeren’ om de installatie te starten.

Het installatieproces is nu bezig, afhankelijk van of u de volledige dan wel de updateversie installeert zal dit langere of kortere tijd duren.

Wanneer u de volledige versie installeert dient u eveneens de ‘Borland Database Engine’ te installeren, het installatieprogramma hiervoor wordt automatisch opgestart. Druk in het volgende scherm op een willekeurige toets om verder te gaan.

De installatie is nu voltooid, voor de installatie van AS-Project in een netwerk verwijzen wij u graag naar het volgende document: netwerkinstallatie

admin