Kopieren

Arnsoft -- Tech Note #4

Kopiëren (en/of exporteren) van een begroting in AS-Project software.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt het kopiëren en eventueel exporteren van een begroting in de AS-Project software. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op. De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalig Windows Server 2008 R2 computer en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem. Daar waar nodig is dient u AS-Project te vervangen door het programma dat u gebruikt (AS-Bouw, AS-Groen etc). Maak wanneer u niet zeker bent van uw zaak altijd eerst een back-up van de huidige bestanden.


Uitvoering

 1. Klik met de rechter muisknop op het project dat u intern wilt kopiëren of exporteren naar een andere computer, kies in het popup menu wat nu tevoorschijn komt op 'Project' en vervolgens op 'Kopiëren, zoals in het onderstaande schermvoorbeeld is gedemonstreerd of druk op de kopieerknop
  .
  Er verschijnt nu een balk in het scherm met daarop de mededeling dat het programma bezig is met het kopiëren. Wanneer deze balk weer verdwenen is gaat u naar stap 2 voor het exporteren naar een andere computer of naar stap 6 voor het intern kopiëren.

 2. Klik in de menubalk op 'Project' en vervolgens op 'Export'.

 3. Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm. Selecteer bij opslaan in het (diskette) station waar het exportbestand opgeslagen moet worden en geef het vervolgens bij bestandsnaam een naam (in dit voorbeeld is dat backup) en druk dan op de knop 'opslaan'.

 4. Neem nu de diskette mee naar de computer waar u de calculatie wilt importeren en start de module voorcalculatie. Kies hier in de menubalk voor 'Project' en vervolgens voor 'Import'.

 5. Selecteer bij 'Zoeken in' het (diskette) station en klik op het bestand wat u in stap 3 op de diskette hebt gezet (in dit voorbeeld backup.zip) en druk vervolgens op de knop 'Openen'.

   

 6. Klik nu met de rechter muisknop op de naam van de klant waar u het project naar toe wilt hebben (dit mag dezelfde naam zijn als waar deze vandaan komt) en kies voor 'Project' en dan voor 'Plakken'of druk op de plakkenknop .
  Er verschijnt nu een mededeling dat het programma bezig is met plakken, afhankelijk van de grootte van de te kopiëren begroting kan dit langere of kortere tijd in beslag nemen.

admin