Netwerkinstallatie

Arnsoft — Tech Note #1

Installatie van de AS-Project software in een netwerk voor meerdere gebruikers.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt de installatie van de AS-Project software in een netwerk. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op. De in deze instructie genoemde namen van computers en gedeelde harde schijven dient u uiteraard te vervangen door de benamingen in uw eigen netwerk, alsmede de juiste naam van het programma dat u installeert (AS-Bouw, AS-Groen etc). De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalig Windows 98 netwerk en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem.


Uitvoering

  1. Als eerste dient u de software vanaf de CD op ieder werkstation te installeren, zie hiervoor Installatie van de AS-Project software.
  2. Bepaal vervolgens de ‘centrale computer’ (de server) waar u de gegevens wilt opslaan, in dit voorbeeld kiezen we voor de computer ‘Latitude’ in het lokale netwerk.

  3. Nu kiezen we op deze ‘server’ de ‘gedeelde schijf’ waarop de gegevens moeten komen te staan, in dit voorbeeld kiezen voor de ‘C-Schijf’;

  4. Klik vervolgens met de rechter muisknop op de snelkoppeling van AS-Project en kies met de linker muisknop voor eigenschappen. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. Wijzig hier bij de regel ‘Beginnen in:’ de ‘C:‘ in ‘LatitudeC-Schijf‘, de regel ziet er dan uit zoals in het voorbeeld, en sla de wijziging op door op ’toepassen’ of ‘ok’ te drukken;

  5. Ga nu naar het configuratiescherm via start->instellingen->configuratiescherm en (dubbel)klik op de ‘BDE Administrator’ en wijzig op het tabblad ‘configuration’ de gemarkeerde instellingen van configuration->system->init in de aangegeven waarden (zie onderstaand scherm);

     

  6. Druk nu op de knop met het kromme blauwe pijltje of sluit het venster door op het kruisje rechtsboven te drukken. U krijgt dan vervolgens 1 van de beide onderstaande scherm te zien.

  7. Druk nu op ‘Ok’ of ‘Yes’ en het programma zal reageren met de volgende melding:

  8. Druk op ‘Ok’ en sluit vervolgens alle openstaande schermen en start dan AS-Project.

admin