Converteren

Arnsoft -- Tech Note #5

Converteren in AS-Project software.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt de mogelijke problemen bij het in de AS-Project software. De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalige Windows 10 computer en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op.


Uitvoering

Wanneer het programma tijdens het starten aangeeft dat u moet gaan converteren dan kan dit diverse oorzaken hebben.

  1. U hebt zojuist een update van het programma geïnstalleerd: in dit geval is het een normale reactie en kunt u via beheer -> converteren -> alles -> start de bestanden gaan converteren.
  2. Indien bovenstaand niet van toepassing is kijk dan even goed of het programma niet meerdere keren gelijktijdig open staat (dit is vaak het geval), en zo ja sluit dan alle openstaande versies van het programma en start het éénmaal opnieuw op.
  3. Indien u in een netwerk zit en de data van het programma op een 'server' staat, ga dan na of deze server wel toegankelijk is. Is dat niet het geval herstel dan dit eerst voor u verder gaat. U kunt dit testen door de inhoud van de regel 'beginnen in' van de snelkoppeling waar het programma mee gestart wordt (deze met de rechtermuisknop aanklikken en kiezen voor eigenschappen, zie afbeelding) de kopiëren en vervolgens in de adresbalk van de Windows Verkenner te plakken.
    Wordt de datamap geopend dan zit u goed, wordt er om een inlognaam en wachtwoord gevraag vul deze dan in en vink het vakje 'onthouden' aan. Krijgt u na verloop van tijd (dit kan even duren) een melding dat de bron niet gevonden kan worden dan kan de 'server' niet gevonden worden. De oorzaken hiervoor kunnen divers zijn en mogelijk hebt u de hulp van een systeembeheerder nodig om dit op te lossen.

Als de punten 2 en/of 3 opgelost zijn en het programma vraagt nog steeds om te converteren dan kunt u dit via beheer -> converteren -> alles -> start gaan proberen, zorg er daarbij wel voor dat in geval van een netwerk alle andere gebruikers uit het programma zijn.

Geeft het programma tijdens het converteren een foutmelding dan dient u als eerste de bestanden te herbouwen via beheer -> herbouwen -> alles -> start.

Lukt ook dit niet dan kunnen er een aantal oorzaken voor zijn:

a) het programma is een keer onjuist afgesloten geweest en heeft hierdoor zijn tijdelijke bestanden niet kunnen opruimen, u zult dat in dit geval zelf moeten gaan doen. Het gaat hierbij om de bestanden paradox.lck en pdoxusrs.lck en u kunt deze vinden op één of meer van de volgende plaatsen:

- de datamap van het programma, standaard is dit c:\programdata\as-bouw\data, maar kan in uw situatie anders zijn (en in een netwerk situatie is dit zeker anders)
- de tempmap van windows, u vindt deze in c:\gebruikers\<gebruikersnaam>\appdata\local\temp
- de map c:\gebruikers\<gebruikersnaam>\appdata\roaming\as-project

De genoemde mappen zijn allen zgn verborgen mappen in Windows, deze zult u eerst zichtbaar moeten  maken door in de Windows Verkenner het tabblad 'Beeld' aan te klikken en vervolgens minimaal de 'verborgen items' aan te vinken.

b) er is een probleem met de Borland Database Engine, u kunt dit eventueel controleren door via het configuratiescherm van windows de BDEAdmin te openen. Lukt dit dan is alles oké, lukt dit niet dan dient u deze opnieuw te installeren. Verwijder hiertoe eerste de map C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE en download dan het BDE installatieprogramma en voer deze uit.

admin