Category Archives for "Support"

Dollar teken

Arnsoft -- Tech Note #5

Dollar teken in AS-Project software.

Van toepassing op: AS-Project alle versies.

Samenvatting

Dit artikel behandelt het wijzigen van het dollar teken in het euroteken van de AS-Project software. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op.

Uitvoering

Wanneer het programma op de diverse schermen/afdrukken een dollarteken in plaats van een euroteken weergeeft dan komt dit doordat Windows niet goed staat ingesteld.

Om dit te corrigeren sluit u het programma af en gaat u naar het configuratiescherm van Windows (start –> instellingen/configuratiescherm).

Klik hier op land en taal/regionale instellingen/klok taal en regio (tekst is afhankelijk van de Windows versie)
Zorg ervoor dat het formaat op Nederlands staat en druk eventueel op de knop meer instellingen.

Klik op het tabblad valuta en corrigeer indien nodig het valutateken.

LET OP: In Windows 7 kan het voorkomen dat hier keurig het euroteken staat aangegeven. Druk in dat geval op de knop beginwaarden en bevestig de gestelde vraag met JA.

Sluit nu alle geopende schermen weer af door op de knop toepassen en/of ok te drukken en start het programma opnieuw op.

Het probleem zou nu opgelost moeten zijn.

Kopieren

Arnsoft -- Tech Note #4

Kopiëren (en/of exporteren) van een begroting in AS-Project software.

Van toepassing op: AS-Project alle versies.

Samenvatting

Dit artikel behandelt het kopiëren en eventueel exporteren van een begroting in de AS-Project software. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op. De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalig Windows Server 2008 R2 computer en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem. Daar waar nodig is dient u AS-Project te vervangen door het programma dat u gebruikt (AS-Bouw, AS-Groen etc). Maak wanneer u niet zeker bent van uw zaak altijd eerst een back-up van de huidige bestanden.

Uitvoering

 1. Klik met de rechter muisknop op het project dat u intern wilt kopiëren of exporteren naar een andere computer, kies in het popup menu wat nu tevoorschijn komt op 'Project' en vervolgens op 'Kopiëren, zoals in het onderstaande schermvoorbeeld is gedemonstreerd of druk op de kopieerknop
  .
  Er verschijnt nu een balk in het scherm met daarop de mededeling dat het programma bezig is met het kopiëren. Wanneer deze balk weer verdwenen is gaat u naar stap 2 voor het exporteren naar een andere computer of naar stap 6 voor het intern kopiëren.

 2. Klik in de menubalk op 'Project' en vervolgens op 'Export'.

 3. Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm. Selecteer bij opslaan in het (diskette) station waar het exportbestand opgeslagen moet worden en geef het vervolgens bij bestandsnaam een naam (in dit voorbeeld is dat backup) en druk dan op de knop 'opslaan'.

 4. Neem nu de diskette mee naar de computer waar u de calculatie wilt importeren en start de module voorcalculatie. Kies hier in de menubalk voor 'Project' en vervolgens voor 'Import'.

 5. Selecteer bij 'Zoeken in' het (diskette) station en klik op het bestand wat u in stap 3 op de diskette hebt gezet (in dit voorbeeld backup.zip) en druk vervolgens op de knop 'Openen'.

   

 6. Klik nu met de rechter muisknop op de naam van de klant waar u het project naar toe wilt hebben (dit mag dezelfde naam zijn als waar deze vandaan komt) en kies voor 'Project' en dan voor 'Plakken'of druk op de plakkenknop .
  Er verschijnt nu een mededeling dat het programma bezig is met plakken, afhankelijk van de grootte van de te kopiëren begroting kan dit langere of kortere tijd in beslag nemen.

Netwerkinstallatie

Arnsoft — Tech Note #1

Installatie van de AS-Project software in een netwerk voor meerdere gebruikers.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt de installatie van de AS-Project software in een netwerk. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op. De in deze instructie genoemde namen van computers en gedeelde harde schijven dient u uiteraard te vervangen door de benamingen in uw eigen netwerk, alsmede de juiste naam van het programma dat u installeert (AS-Bouw, AS-Groen etc). De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalig Windows 98 netwerk en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem.


Uitvoering

 1. Als eerste dient u de software vanaf de CD op ieder werkstation te installeren, zie hiervoor Installatie van de AS-Project software.
 2. Bepaal vervolgens de ‘centrale computer’ (de server) waar u de gegevens wilt opslaan, in dit voorbeeld kiezen we voor de computer ‘Latitude’ in het lokale netwerk.

 3. Nu kiezen we op deze ‘server’ de ‘gedeelde schijf’ waarop de gegevens moeten komen te staan, in dit voorbeeld kiezen voor de ‘C-Schijf’;

 4. Klik vervolgens met de rechter muisknop op de snelkoppeling van AS-Project en kies met de linker muisknop voor eigenschappen. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. Wijzig hier bij de regel ‘Beginnen in:’ de ‘C:‘ in ‘LatitudeC-Schijf‘, de regel ziet er dan uit zoals in het voorbeeld, en sla de wijziging op door op ‘toepassen’ of ‘ok’ te drukken;

 5. Ga nu naar het configuratiescherm via start->instellingen->configuratiescherm en (dubbel)klik op de ‘BDE Administrator’ en wijzig op het tabblad ‘configuration’ de gemarkeerde instellingen van configuration->system->init in de aangegeven waarden (zie onderstaand scherm);

   

 6. Druk nu op de knop met het kromme blauwe pijltje of sluit het venster door op het kruisje rechtsboven te drukken. U krijgt dan vervolgens 1 van de beide onderstaande scherm te zien.

 7. Druk nu op ‘Ok’ of ‘Yes’ en het programma zal reageren met de volgende melding:

 8. Druk op ‘Ok’ en sluit vervolgens alle openstaande schermen en start dan AS-Project.

Installatie

Arnsoft — Tech Note #3

Installatie van de AS-Project software.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt de installatie van de AS-Project software. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op. De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalig Windows 98 SE computer en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem. Daar waar nodig is dient u AS-Project te vervangen door het programma dat u installeert (AS-Bouw, AS-Groen etc) alsmede de versie (volledige- of updateversie).


Uitvoering

 1. (Dubbel)klik op het programma dat u wilt installeren, u krijgt nu het onderstaande scherm te zien.

 2. Klik op de knop ‘volgende’ en het scherm met de licentieovereenkomst verschijnt. Wanneer u de licentievoorwaarden accepteert kunt u op de knop ‘ja’ drukken en doorgaan, bij ‘nee’ wordt de installatie afgebroken.

 3. Selecteer de map waar het programma geïnstalleerd moet worden, geadviseerd wordt de reeds opgegeven map aan te houden.

 4. Vervolgens kunt u de benaming aangeven voor de vermelding in het startmenu van Windows, deze stap wordt overgeslagen wanneer u de update installeert.

 5. Alle informatie die nodig is voor het installeren is nu bekend, druk op de knop ‘installeren’ om de installatie te starten.

 6. Het installatieproces is nu bezig, afhankelijk van of u de volledige dan wel de updateversie installeert zal dit langere of kortere tijd duren.

 7. Wanneer u de volledige versie installeert dient u eveneens de ‘Borland Database Engine’ te installeren, het installatieprogramma hiervoor wordt automatisch opgestart. Ook hier geldt weer dat u bij voorkeur de standaard instelling moet aanhouden en vervolgens op de knop ‘ok’ drukken.

 8. De installatie is nu bijna voltooid, er verschijnt nu een scherm met de laatste mededelingen. Na het lezen hiervan kunt u dit scherm afsluiten door op het kruisje rechtsboven te drukken.

 9. De installatie is nu voltooid, hebt u gekozen voor de volledige installatie dan dient de PC opnieuw opgestart te worden. Druk nu op voltooien om het installatieprogramma af te sluiten, indien aangegeven zal nu de PC automatisch afgesloten en opnieuw opgestart worden.

 10. Voor de installatie van AS-Project in een netwerk verwijzen wij u graag naar het volgende document: netwerkinstallatie