Category Archives for "Support"

Installatie

Arnsoft — Tech Note #3

Installatie van de AS-Project software.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt de installatie van de AS-Project software. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op. De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalig Windows 10 computer en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem. Daar waar nodig is dient u AS-Project te vervangen door het programma dat u installeert (AS-Bouw, AS-Groen etc) alsmede de versie (volledige- of updateversie).


Uitvoering

(Dubbel)klik op het programma dat u wilt installeren, u krijgt nu het onderstaande scherm te zien, klik hier op ja.

Klik op de knop ‘volgende’ en het scherm met de licentieovereenkomst verschijnt. Wanneer u de licentievoorwaarden accepteert kunt u op de knop ‘ja’ drukken en doorgaan, bij ‘nee’ wordt de installatie afgebroken.

Selecteer de map waar het programma geïnstalleerd moet worden, geadviseerd wordt de reeds opgegeven map aan te houden.

Vervolgens kunt u waar en voor welke gebruikers u een snelkoppeling wilt aanmaken.

Alle informatie die nodig is voor het installeren is nu bekend, druk op de knop ‘installeren’ om de installatie te starten.

Het installatieproces is nu bezig, afhankelijk van of u de volledige dan wel de updateversie installeert zal dit langere of kortere tijd duren.

Wanneer u de volledige versie installeert dient u eveneens de ‘Borland Database Engine’ te installeren, het installatieprogramma hiervoor wordt automatisch opgestart. Druk in het volgende scherm op een willekeurige toets om verder te gaan.

De installatie is nu voltooid, voor de installatie van AS-Project in een netwerk verwijzen wij u graag naar het volgende document: netwerkinstallatie

Converteren

Arnsoft -- Tech Note #5

Converteren in AS-Project software.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt de mogelijke problemen bij het in de AS-Project software. De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalige Windows 10 computer en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op.


Uitvoering

Wanneer het programma tijdens het starten aangeeft dat u moet gaan converteren dan kan dit diverse oorzaken hebben.

 1. U hebt zojuist een update van het programma geïnstalleerd: in dit geval is het een normale reactie en kunt u via beheer -> converteren -> alles -> start de bestanden gaan converteren.
 2. Indien bovenstaand niet van toepassing is kijk dan even goed of het programma niet meerdere keren gelijktijdig open staat (dit is vaak het geval), en zo ja sluit dan alle openstaande versies van het programma en start het éénmaal opnieuw op.
 3. Indien u in een netwerk zit en de data van het programma op een 'server' staat, ga dan na of deze server wel toegankelijk is. Is dat niet het geval herstel dan dit eerst voor u verder gaat. U kunt dit testen door de inhoud van de regel 'beginnen in' van de snelkoppeling waar het programma mee gestart wordt (deze met de rechtermuisknop aanklikken en kiezen voor eigenschappen, zie afbeelding) de kopiëren en vervolgens in de adresbalk van de Windows Verkenner te plakken.
  Wordt de datamap geopend dan zit u goed, wordt er om een inlognaam en wachtwoord gevraag vul deze dan in en vink het vakje 'onthouden' aan. Krijgt u na verloop van tijd (dit kan even duren) een melding dat de bron niet gevonden kan worden dan kan de 'server' niet gevonden worden. De oorzaken hiervoor kunnen divers zijn en mogelijk hebt u de hulp van een systeembeheerder nodig om dit op te lossen.

Als de punten 2 en/of 3 opgelost zijn en het programma vraagt nog steeds om te converteren dan kunt u dit via beheer -> converteren -> alles -> start gaan proberen, zorg er daarbij wel voor dat in geval van een netwerk alle andere gebruikers uit het programma zijn.

Geeft het programma tijdens het converteren een foutmelding dan dient u als eerste de bestanden te herbouwen via beheer -> herbouwen -> alles -> start.

Lukt ook dit niet dan kunnen er een aantal oorzaken voor zijn:

a) het programma is een keer onjuist afgesloten geweest en heeft hierdoor zijn tijdelijke bestanden niet kunnen opruimen, u zult dat in dit geval zelf moeten gaan doen. Het gaat hierbij om de bestanden paradox.lck en pdoxusrs.lck en u kunt deze vinden op één of meer van de volgende plaatsen:

- de datamap van het programma, standaard is dit c:\programdata\as-bouw\data, maar kan in uw situatie anders zijn (en in een netwerk situatie is dit zeker anders)
- de tempmap van windows, u vindt deze in c:\gebruikers\<gebruikersnaam>\appdata\local\temp
- de map c:\gebruikers\<gebruikersnaam>\appdata\roaming\as-project

De genoemde mappen zijn allen zgn verborgen mappen in Windows, deze zult u eerst zichtbaar moeten  maken door in de Windows Verkenner het tabblad 'Beeld' aan te klikken en vervolgens minimaal de 'verborgen items' aan te vinken.

b) er is een probleem met de Borland Database Engine, u kunt dit eventueel controleren door via het configuratiescherm van windows de BDEAdmin te openen. Lukt dit dan is alles oké, lukt dit niet dan dient u deze opnieuw te installeren. Verwijder hiertoe eerste de map C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE en download dan het BDE installatieprogramma en voer deze uit.

Dollar teken

Arnsoft -- Tech Note #5

Dollar teken in AS-Project software.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt het wijzigen van het dollar teken in het euroteken van de AS-Project software. De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalige Windows 10 computer en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op.


Uitvoering

Wanneer het programma op de diverse schermen/afdrukken een dollarteken in plaats van een euroteken weergeeft dan komt dit doordat Windows niet goed staat ingesteld.

Om dit te corrigeren sluit u het programma af en gaat u naar het configuratiescherm van Windows (start –> instellingen/configuratiescherm). Mocht uw scherm eruitzien als onderstaande afbeelding, klik dan op 'categorie' en kies voor 'grote (of kleine) pictogrammen'. Klik nu op taal/regio.

Zorg ervoor dat het formaat op Nederlands staat en druk eventueel op de knop meer instellingen.

Klik op het tabblad valuta en corrigeer indien nodig het valutateken. Mocht dit al goed staan druk dan op de knop beginwaarden en klik in het volgende scherm op 'Ja'


Sluit nu alle geopende schermen weer af door op de knop toepassen en/of ok te drukken en start het programma opnieuw op.

Het probleem zou nu opgelost moeten zijn.

Kopieren

Arnsoft -- Tech Note #4

Kopiëren (en/of exporteren) van een begroting in AS-Project software.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt het kopiëren en eventueel exporteren van een begroting in de AS-Project software. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op. De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalig Windows Server 2008 R2 computer en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem. Daar waar nodig is dient u AS-Project te vervangen door het programma dat u gebruikt (AS-Bouw, AS-Groen etc). Maak wanneer u niet zeker bent van uw zaak altijd eerst een back-up van de huidige bestanden.


Uitvoering

 1. Klik met de rechter muisknop op het project dat u intern wilt kopiëren of exporteren naar een andere computer, kies in het popup menu wat nu tevoorschijn komt op 'Project' en vervolgens op 'Kopiëren, zoals in het onderstaande schermvoorbeeld is gedemonstreerd of druk op de kopieerknop
  .
  Er verschijnt nu een balk in het scherm met daarop de mededeling dat het programma bezig is met het kopiëren. Wanneer deze balk weer verdwenen is gaat u naar stap 2 voor het exporteren naar een andere computer of naar stap 6 voor het intern kopiëren.

 2. Klik in de menubalk op 'Project' en vervolgens op 'Export'.

 3. Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm. Selecteer bij opslaan in het (diskette) station waar het exportbestand opgeslagen moet worden en geef het vervolgens bij bestandsnaam een naam (in dit voorbeeld is dat backup) en druk dan op de knop 'opslaan'.

 4. Neem nu de diskette mee naar de computer waar u de calculatie wilt importeren en start de module voorcalculatie. Kies hier in de menubalk voor 'Project' en vervolgens voor 'Import'.

 5. Selecteer bij 'Zoeken in' het (diskette) station en klik op het bestand wat u in stap 3 op de diskette hebt gezet (in dit voorbeeld backup.zip) en druk vervolgens op de knop 'Openen'.

   

 6. Klik nu met de rechter muisknop op de naam van de klant waar u het project naar toe wilt hebben (dit mag dezelfde naam zijn als waar deze vandaan komt) en kies voor 'Project' en dan voor 'Plakken'of druk op de plakkenknop .
  Er verschijnt nu een mededeling dat het programma bezig is met plakken, afhankelijk van de grootte van de te kopiëren begroting kan dit langere of kortere tijd in beslag nemen.

Netwerkinstallatie

Arnsoft — Tech Note #1

Installatie van de AS-Project software in een netwerk voor meerdere gebruikers.


Van toepassing op: AS-Project alle versies.


Samenvatting

Dit artikel behandelt de installatie van de AS-Project software in een netwerk. Volg deze instructies zo nauwkeurig mogelijk op. De in deze instructie genoemde namen van computers en gedeelde harde schijven dient u uiteraard te vervangen door de benamingen in uw eigen netwerk, alsmede de juiste naam van het programma dat u installeert (AS-Bouw, AS-Groen etc). De schermvoorbeelden zijn afkomstig van een Nederlandstalig Windows 98 netwerk en kunnen dus mogelijk enigszins afwijken van de schermen op uw eigen systeem.


Uitvoering

 1. Als eerste dient u de software vanaf de CD op ieder werkstation te installeren, zie hiervoor Installatie van de AS-Project software.
 2. Bepaal vervolgens de ‘centrale computer’ (de server) waar u de gegevens wilt opslaan, in dit voorbeeld kiezen we voor de computer ‘Latitude’ in het lokale netwerk.

 3. Nu kiezen we op deze ‘server’ de ‘gedeelde schijf’ waarop de gegevens moeten komen te staan, in dit voorbeeld kiezen voor de ‘C-Schijf’;

 4. Klik vervolgens met de rechter muisknop op de snelkoppeling van AS-Project en kies met de linker muisknop voor eigenschappen. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. Wijzig hier bij de regel ‘Beginnen in:’ de ‘C:‘ in ‘LatitudeC-Schijf‘, de regel ziet er dan uit zoals in het voorbeeld, en sla de wijziging op door op ’toepassen’ of ‘ok’ te drukken;

 5. Ga nu naar het configuratiescherm via start->instellingen->configuratiescherm en (dubbel)klik op de ‘BDE Administrator’ en wijzig op het tabblad ‘configuration’ de gemarkeerde instellingen van configuration->system->init in de aangegeven waarden (zie onderstaand scherm);

   

 6. Druk nu op de knop met het kromme blauwe pijltje of sluit het venster door op het kruisje rechtsboven te drukken. U krijgt dan vervolgens 1 van de beide onderstaande scherm te zien.

 7. Druk nu op ‘Ok’ of ‘Yes’ en het programma zal reageren met de volgende melding:

 8. Druk op ‘Ok’ en sluit vervolgens alle openstaande schermen en start dan AS-Project.